Groenemorgen - Inwoners profiteren mee van Drentse Zonneroute A37

Zonne-energie

Inwoners profiteren mee van Drentse Zonneroute A37

Hoe kunnen inwoners meeprofiteren van de aan te leggen Zonneroute A37? Welke mogelijkheden zijn er om mee te doen en hoe werkt dit in de praktijk? Hiervoor hebben de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen deze week de uitgangspunten en spelregels vastgesteld. Deze worden in maart in de drie gemeenteraden besproken.

A37 middenberm toekomstige situatie bron rwsstudio marco vermeulenthe imagineers
Publicatiedatum: 17 februari 2023

Inwoners kunnen voor een deel eigenaar worden van de zonnepanelen die worden geplaatst aan de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens. In de uitgangspunten en spelregels staat onder andere hoe het zit met het eigendom van de zonnepanelen, hoe iemand financieel betrokken is en wat hiervoor moet worden geregeld. Op een later moment worden hierover bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners.

Samenwerking met corporaties

Drie energiecoöperaties hebben het afgelopen jaar meegedacht over de vraag hoe inwoners straks mede-eigenaar van de zonneroute kunnen worden. Dit zijn Klavertje 4/Holsloot uit de gemeente Coevorden, De Groene Wieken uit de gemeente Hoogeveen en Nieuw-Oranjepoort uit de gemeente Emmen. Ewoud Kraaij, voorzitter van de werkgroep participatie A37: “De drie coöperaties richten daartoe een gezamenlijke koepelorganisatie op die volwaardig gesprekspartner zal zijn voor de marktpartij en erop zal toezien dat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners. Met de opbrengsten kunnen lokale energiecoöperaties dan hun dorpen en wijken verduurzamen.“

Drentse Zonneroute A37

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37. Het project valt onder het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond ingezet kan worden voor energieopwekking. De verwachting is dat op dit traject 176 megawatt piek aan zonne-energie opgewekt kan worden. Dat staat gelijk aan de stroom voor 45.000 huishoudens.

Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen, energie coöperaties en omwonenden.