Groenemorgen - Nieuwsbrief Waterstofwijk

Waterstof Hoogeveen

Nieuwsbrief Waterstofwijk

In de nieuwsbrief van de Waterstofwijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project Waterstof Hoogeveen.

Waterstof Hoogeveen Logo donker
Publicatiedatum: 5 april 2024

Het is zover: de eerste woningen in Hoogeveen gaan over op waterstof

Na jaren van voorbereiding is het zover: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven om waterstof toe te passen in het project Waterstof Hoogeveen. De eerste woningen kunnen nu daadwerkelijk aangesloten worden op waterstof. Wethouder Jeroen Westendorp is blij met deze belangrijke mijlpaal in het project. Hij bedankt in het bijzonder jullie als wijkbewoners: ‘Een groot compliment voor jullie als bewoners van de Waterstofwijk Erflanden. Ik heb steeds ervaren dat jullie positief belangstellend zijn, natuurlijk ook kritisch maar dat is alleen maar goed. Door jullie inbreng hebben we het plan steeds verder kunnen aanscherpen en verbeteren. Heel erg bedankt daarvoor.’ Er is natuurlijk nog heel veel te doen, maar deze stap is de uitkomst van zes jaren van intensieve samenwerking tussen de partners in dit project: Essent, RENDO, N-TRA, Gasunie, Remeha en Gemeente Hoogeveen. Er is veel werk verzet om de randvoorwaarden op orde te krijgen voor dit project. Dat is niet alleen van belang voor dit project; onze ervaring helpt bij het mogelijk opschalen van waterstof in andere wijken in Nederland na 2030. De toestemming van ACM is de bevestiging dat we samen degelijk werk hebben geleverd.

Wat is er al gebeurd en wat gaat er gebeuren?

We hebben in december al in tien huizen aan de Noorddreef en Brasem klaargemaakt voor de ombouw naar waterstof. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in de elektra en de woningen zijn voorzien van een inductie kookplaat. Het leidingnetwerk voor de aanvoer van waterstof is ook klaar voor gebruik.

Verder wordt het terrein voor de opslag van waterstof klaargemaakt. Aannemer Van Reel legt de toegangswegen aan en plaatst hekwerken om de locatie. Stork bouwt, in opdracht van de Gasunie, het waterstof ontvangststation. Het gehele waterstofdistributie systeem is klaar voor de bouwvak. Het Waterstof Tiny House wordt als eerste voorzien van de waterstofaansluiting. Hiermee kan het hele waterstofdistributiesysteem getest worden. Essent, verantwoordelijk van de levering van de groene waterstof, zorgt ervoor dat inkoop van de waterstof gecontracteerd is en vanuit een bron nabij Hoogeveen geleverd wordt. Al deze acties zorgen ervoor dat na de zomervakantie de eerste woningen aangesloten kunnen worden op waterstof.

Het waterstofsysteem is veilig, betrouwbaar en betaalbaar

De ACM wil netbeheerders en energieleveranciers de ruimte geven om, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, alvast ervaring op te doen met het gebruik van waterstof voor de verwarming van huizen. Daarom staat de ACM-pilotprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving toe als bedrijven de veiligheid goed borgen en zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots. Het gaat dan om het borgen van een betrouwbaar, betaalbaar en veilig waterstofsysteem. De toekenning van de gedoogbeschikking is een mooi resultaat van de samenwerking van de gemeente Hoogeveen met de partners in het project Waterstof Hoogeveen: RENDO, N-TRA, Gasunie, Essent en Remeha.

Praktijkvoorbeeld

Met de aansluiting van de eerste woningen in Erflanden kunnen andere bewoners van de Waterstofwijk een praktijkvoorbeeld zien. De ervaringen met het aansluiten van de eerste woningen in Erflanden op waterstof worden gebruikt bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan voor de hele Waterstofwijk. In dit plan wordt de route voor het op termijn aardgasvrij maken van de wijk beschreven. Hierin krijgt de aansluiting van woningen op waterstof een plek. Omdat niet alle woningen op waterstof willen en kunnen, wordt ook de optie van een warmtepomp meegenomen in het plan. Het wijkuitvoeringsplan wordt in een bewonerspeiling voorgelegd aan de bewoners van de Waterstofwijk waarna uiteindelijk de gemeenteraad een besluit neemt.

Heavenn

Waterstof Hoogeveen is ook onderdeel van het Europese project HEAVENN een project dat gesubsidieerd is door Clean Hydrogen Partnership. In HEAVENN komen verschillende waterstofprojecten en activiteiten op het gebied van productie, distributie, opslag en eindgebruik in Noord-Nederland samen. Het programma is bedoeld om ervaring op te doen met de mogelijkheden van waterstof en dit te delen met andere partijen in de sector.

Nieuwbouw Nijstad-Oost

Onderdeel van het project Waterstof Hoogeveen is de aansluiting van de nieuw te bouwen woningen in Nijstad-Oost op waterstof. De verkoop van de erven in dit project kan starten nu de toestemming van de ACM binnen is en het college van B&W besloten heeft te starten met de uitgifte van Nijstad-Oost.

Column van Sjoerd IJdema

Eindelijk het nieuws waar we lang op gewacht hebben. Als echte Fries zeg ik: It giet oan!

Niets staat de ombouw van de eerste huizen in de Erflanden nog in de weg. De voorbereiding is grondig en zorgvuldig gebeurd en we hebben steeds geprobeerd goed met jullie als bewoners in contact te zijn. Voor de eerste bewoners overgaan volgt nog een laatste gesprek en dan wordt het definitief. Als bewoners zelf besluiten om mee te doen en over te stappen van aardgas naar waterstof betekent dit dat zij het belang zien van het project. Niet alleen het belang om Nederland duurzamer te maken maar ook het belang om vernieuwing in de praktijk uit te proberen. Dat is lastig en daarom is het zo mooi dat het in deze wijk nu echt gaat gebeuren.

Als projectleider voor de bewoners mag ik meewerken aan deze eerste stap in de ombouw. Dat is ook voor mij bijzonder om mee te maken. Het lijkt zo eenvoudig, de ombouw van aardgas naar waterstof. Maar dat is het niet. Onbekend maakt onbemind, luidt het oude spreekwoord. En dat geldt ook voor dit project. Door vol te houden, goed te communiceren, aanwezig te zijn in het Waterstof tiny house en steeds in gesprek

te gaan is het gelukt om nu het begin te maken. Dat is niet alleen een compliment aan de bewoners maar ook aan het projectteam dat al jaren werkt aan de realisatie van dit project.

Sjoerd IJdema
sijdema@partoer.nl
06-39845075

Inloopavonden over duurzaam verwarmen

Begin april hebben we twee informatieavonden gehouden over het duurzaam verwarmen van huizen door middel van een hybride warmtepomp of all electric installatie.

De avonden werden goed bezocht. Doc33 en de gemeente legden uit welke verschillende soorten warmtepompen er zijn, welke energiebesparing dat op kan leveren en ook wat de voor- en nadelen zijn van de systemen. EiltJan Stuit woont in de Waterstofwijk; hij maakt al zes jaar gebruik van een hybride warmtepomp en vertelde over zijn ervaringen hiermee.

Er stonden twee opstellingen van Remeha en Intergas met een cv-ketel en een hybride warmtepomp, zodat bezoekers een goed beeld konden krijgen van wat het plaatsen van een warmtepomp betekent voor het huis. In een folder werden de verschillende opties voor duurzaam verwarmen uitgelegd.

Lees hier alle nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 19 Erflanden april 2024
Downloaden
Nieuwsbrief 18 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 17 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 16 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 15 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 14 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 13 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 12 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 11 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 10 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 9 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 8 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 7 Erflanden
Downloaden
Nieuwsbrief 6 maart 2021
Downloaden
Nieuwsbrief 5 maart 2020
Downloaden
Nieuwsbrief 4a reminder
Downloaden
Nieuwsbrief 4 december 2020
Downloaden
Nieuwsbrief 3 Waterstof okt 2020
Downloaden
Nieuwsbrief 2 Waterstof april 2020
Downloaden
Nieuwsbrief 1 waterstof februari 2020
Downloaden