Groenemorgen - Wereldwaterweek

Een groene en aangename woonomgeving

Wereldwaterweek

In meer dan 35 landen heerst een extreem tekort aan water. Zowel klimaatverandering, als waterverspilling en watervervuiling leiden tot een dalende beschikbaarheid van (veilig) water.

Wereldwaterdag
Publicatiedatum: 11 september 2023
19 augustus 2024

Waterschaarste klinkt ver weg, maar ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemenwaar nodig maatregelen.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Door klimaatverandering is het meer dan ooit belangrijk om bewust met water om te gaan.