Groenemorgen - Projecten

In de gemeente Hoogeveen werken we aan verschillende duurzaamheidsprojecten. Je vindt hier een overzicht.

Waterstofwijk voor facebook en linkedin

Waterstof Hoogeveen

In het project Waterstof Hoogeveen werken we aan een plan voor het verwarmen van nieuwe en bestaande huizen met een waterstof cv-ketel.

Want we moeten op termijn van aardgas af. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Deze vragen spelen in onze maatschappij. Ook gemeente Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Bekijk de projecten
Afbeelding hemelwaterafvoer

Een groene en aangename woonomgeving

De ene keer hebben we te veel water en de andere keer komen we water tekort. Tegelijk krijgen we in Nederland steeds meer zomerse en zelfs tropische dagen.

Planten en bomen zorgen voor een aangename woonomgeving. Groen vermindert ook de kans op wateroverlast, het verkoelt in warme en droge periodes en zorgt voor meer variatie aan planten en dieren.

Bekijk de projecten
Thema Zonne energie

Zonne-energie

Stroom die is opgewekt met zonne-energie is stukken beter voor ons milieu dan stroom die gemaakt is met fossiele brandstoffen, die bovendien op raken.

Gemeente Hoogeveen zet dus in op meer opwek van zonne-energie. Het draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2040. In veel situaties is is het zelf opwekken van zonne-energie financieel ook nog eens aantrekkelijk.

Bekijk de projecten
Afvalsorteerstraat De Weide gem 2016 11 14 4

Afval is grondstof

De hoeveelheid afval verminderen en efficiënt hergebruiken van afval en grondstoffen. Zo werken we aan een circulaire samenleving.

In gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval gescheiden opgehaald. Woont u in een flat of een andere hoogbouwwoning? Dan brengt u uw huishoudelijk afval naar de ondergrondse container in de buurt.

Bekijk de projecten
Geld

Subsidies en leningen

Ben je benieuwd of je subsidie of een lening kunt krijgen voor duurzame aanpassingen van je woning? Hier vind je een overzicht van subsidies en financieringsmogelijkheden.

Bekijk de projecten
Afbeelding thermostaat

Energie besparen

Bekijk de projecten