Groenemorgen - Partners Waterstof Hoogeveen

Partners Waterstof Hoogeveen

Waterstof Hoogeveen is een project in samenwerking met verschillende partners. Tijdens dit project willen we aantonen dat waterstof een goede vervanger is voor aardgas. Welke partners meewerken aan het project leest u hier.

WSH Logo fc
Publicatiedatum: 5 mei 2023

Remeha

Remeha FC CMYK

Remeha stelt een gecertificeerde waterstof cv-ketel beschikbaar voor het project Waterstofwijk Hoogeveen. Deze zogenaamde ‘veldtestketel’ is een nieuw model ketel die wordt geplaatst in de eerste woningen in de Erflanden die op waterstof overgaan. Uiteraard staat ook voor Remeha de veiligheid voorop. Het gebruik van de ketel wordt daarom op afstand bijgehouden. Verder verzorgt Remeha onderhoud aan de ketel.

Ontmoet Maurice van Remeha
In onderstaande video laten we zien wat Maurice Meulenbrugge, product manager renewable gas, doet binnen Remeha.

RENDO

Rendo N tra logo

RENDO start begin mei 2023 met de aanleg van het waterstofnetwerk. Hiermee kan waterstof van de loslocatie naar woningen worden getransporteerd. Verder heeft RENDO een ontwerp gemaakt voor de aansluitleiding en gasmeteropstelling die in de meterkast van de woningen uitkomen. Dit ontwerp wordt getoetst op veiligheid.. Als penvoerder van het project heeft RENDO de omgevingsvergunning aangevraagd en is het proces van de aanvraag voor de gedoogbeschikking bij toezichthouder ACM gestart. Voor alle niet-gereguleerde zaken met betrekking tot waterstoftransport is N-TRA (onderdeel RENDO-groep) aangehaakt. Zo neemt N-TRA de coördinatie op zich van het terrein waar het Waterstofontvangstation moet komen, evenals de aanbesteding van de civiele werkzaamheden. Dit alles om te zorgen dat de gehele installatie in september 2023 technisch gereed is.

Gasunie

Gasunie logo

Gasunie is een energie infrastructuurbedrijf dat zich op vele vlakken hard maakt voor de verduurzaming van de energievoorziening. In dit project brengt Gasunie kennis en ervaring in zodat betrokken partijen kunnen leren wat er voor nodig is om waterstof in de gebouwde omgeving in te zetten. Meer specifiek wordt door Gasunie een ontvangststation voor de waterstof ontworpen en gebouwd. In deze installatie wordt de hoge druk vanuit de opslag/trailers verlaagd naar de druk van het Rendo distributienetwerk. Tevens wordt hier odorant aan de waterstof toegevoegd zodat dit dezelfde kenmerkende geur heeft die met van aardgas gewend is. Na ingebruikname zal Rendo het waterstof ontvangstation beheren.

Essent

Essent logo

Essent zoekt voor dit project een een geschikte partij voor de inkoop van de groene waterstof. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn een goede prijs, veiligheid op de invoedlocatie en leveringszekerheid. Het doel is dat bewoners het thuis warm hebben en daarvoor niet meer geld kwijt zijn dan anders.

New Energy Coalition | HEAVENN

New energy coalition HEAVENN

New Energy Coalition is penvoerder van het programma HEAVENN, waar het project Waterstofwijk Hoogeveen een onderdeel van is. Binnen HEAVENN komen verschillende waterstofprojecten en activiteiten op het gebied van productie, distributie, opslag en eindgebruik in Noord-Nederland samen. Het programma is bedoeld om ervaring op te doen met de mogelijkheden van waterstof en dit te delen met andere partijen in de sector.

Bewoners van de Waterstofwijk Hoogeveen zijn getuige van de inzet van een redelijk nieuwe toepassing van waterstof. In het project wordt ook de data van waterstofgebruik gemeten . Zo krijgen we in de praktijk een beeld van de kansen en mogelijkheden van waterstof in de gebouwde omgeving.

NAM

Nederlandse aardolie maatschappij bv nam logo

De NAM stelt voor het project Waterstofwijk Hoogeveen de locatie van het losstation en het waterstof ontvangststation beschikbaar.

BAM

BAM Bouw en Techniek logo

BAM is de aannemer die de aanleg doet van het waterstof distributienetwerk. Eerder opende BAM samen met Cogas en RENDO het waterstof testnetwerk op het terrein van EnTranCe in Groningen. Met dit netwerk kan in een lerende en veilige omgeving veel praktische ervaring met waterstof in de gebouwde omgeving opgedaan worden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en beheer en onderhoud.