Groenemorgen - Een voedselbos – voedsel voor mensen en voeding voor de natuur

Een groene en aangename woonomgeving

Een voedselbos – voedsel voor mensen en voeding voor de natuur

Een voedselbos is een door mensen aangelegd bos met als doel het produceren van voedsel. In een voedselbos kun je bijvoorbeeld noten, fruit, kruiden, wortels en paddenstoelen oogsten. Op steeds meer plekken in Nederland zie je voedselbossen.

Pexels elizabeth tr armstrong 635705
Publicatiedatum: 31 januari 2024

Een voedselbos levert niet alleen voedsel aan mensen, het bos is ook voeding voor zichzelf en zorgt voor een hogere biodiversiteit. De natuurlijke situatie is bij het voedselbos zoveel mogelijk nagebootst en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze bossen bestaan uit verschillende vegetatielagen. Van hoge bomen en struiken tot bodembedekkers. Ook onder de grond groeit van alles. Daardoor kun je er bijna continu oogsten en valt er het hele jaar door veel lekkers te halen.

Waarom een voedselbos?

Een voedselbos is een alternatieve manier van voedselproductie. Het combineert natuur en landbouw. Daarnaast zorgt een voedselbos voor voedselproductie op lange termijn. Ook is het door de hoge diversiteit aan planten beter bestand tegen weersextremen. De grote variatie aan soorten zorgt daarnaast voor een gespreide oogst. Daar komt nog bij dat een voedselbos zorgt dat mensen dichter bij de natuur komen te staan en ervaren hoe voedsel ontstaat en groeit in de natuur.

Hoe ziet een voedselbos eruit?

Voor de aanleg van een voedselbos worden de volgende richtlijnen gehanteerd voor het aanvragen van een vergunning. Afhankelijk van de situatie is maatwerk mogelijk. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Een voedselbos moet grenzen aan een bouwblok, het heeft geen solitaire ligging
 • Er mag geen bebouwing zijn in het voedselbos
 • Geen afschermende beplanting rondom het voedselbos
 • Grootte van het voedselbos is maximaal 1 hectare
 • Een voedselbos past in het omliggende landschap

In uw eigen tuin of erf kunt u natuurlijk ook kiezen om een kleine versie van een voedselbos aan te leggen.

Inspiratie opdoen

In Nederland zijn al veel voedselbossen aangelegd. Enkele voorbeelden ter inspiratie:

Informatie en advies

Wilt u meer weten over het creëren van een voedselbos? Dan kunt u terecht bij onder andere de volgende organisaties:

 • Vereniging Drentse Voedselbossen
  Het Drents Voedselbos Loket geeft alle Drentse inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen. De vereniging biedt verschillende workshops aan. Meer informatie vindt u op: Drentse Voedselbossen.
 • Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe
  • Drenthe Deelt is een project van NMF Drenthe. NMF Drenthe biedt ondersteuning aan initiatieven die een gezamenlijk project onder andere ook voor het aanleggen van een voedselbos. Meer informatie vindt u op: NMF Drenthe – Drenthe Deelt.
  • Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland. De Werkplaats Voedselbossen Noord Nederland is opgezet door NMF Drenthe. Het inmiddels zelfstandige kennisnetwerk bestaat uit een actieve online community op Facebook. Op de website van de werkplaats is informatie te vinden over het opzetten van een voedselbos. Meer informatie vindt u op: NMF Drenthe – Werkplaats voedselbossen.
 • Landschapsbeheer Drenthe
  Landschapsbeheer Drenthe biedt op hun website informatie aan voor het ontwikkelen van een voedselbos in Drenthe. Meer informatie vindt u op: Landschapsbeheer Drenthe – Informatiefolder Voedselbos.
 • Green Deal Voedselbossen
  Op de website van de Green Deal Voedselbossen is informatie te vinden over alle facetten van een voedselbos. Op de website is ook de Factsheet Green Deal Voedselbossen beschikbaar.

Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende fondsen die initiatiefnemers kunnen helpen bij het creëren van een voedselbos.

 • Stichting Trees for All
 • Het GroenDoen Fonds van stichting Trees for All biedt een financiële bijdrage voor lokale initiatiefnemers die hun leefomgeving willen vergroenen. De bijdrage is een bedrag tussen € 500 en € 5.000 voor het planten van bomen en struiken. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Zo moet het project toegankelijk zijn voor het grotere publiek en moet de aanvraag worden gedaan door een vereniging of stichting waar minimaal 10 mensen bij betrokken moeten zijn. Voor de volledige voorwaarden kijkt u op Trees for all- GroenDoen Fonds.
 • Nationaal Groenfonds
 • Agrariërs kunnen via het Nationaal Groenfonds bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) een aantrekkelijke lening afsluiten om investering in duurzame landbouw mogelijk te maken[1]. Voor de voorwaarden kijkt u op Nationaal Groenfonds – Investeringsfonds Duurzame Landbouw.