Groenemorgen - Toekomstbestendig wonen lening

Zonne-energie Subsidies en leningen Energie besparen

Toekomstbestendig wonen lening

Wilt u uw koopwoning verbouwen, bijvoorbeeld omdat u er langer of comfortabeler wilt blijven wonen? Of wilt u uw woning energiezuiniger maken? Dat kan allemaal met de toekomstbestendig wonen lening.

Zo kunt u uw woning tegen lage kosten duurzamer maken, opknappen, uitbreiden en comfortabeler maken, bijvoorbeeld om er langer te kunnen blijven wonen.

Deze lening vervangt de duurzaamheidslening, de stimuleringslening en de blijverslening.

Solar panels of house worker
Publicatiedatum: 4 april 2024

Aanvragen

 1. Bekijk eerst de lijst van de mogelijke aanpassingen: lijst met maatregelen.
 2. Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg de offertes van de uit te voeren maatregelen toe aan het formulier en verstuur het naar de gemeente. Het digitale aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.
 3. Liever per post? Stuur alle documenten naar Gemeente Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen of per e-mail naar svnleningen@hoogeveen.nl. Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.
 4. De gemeente beoordeelt aan de hand van de gegevens of u voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden staan vermeld in de verordening. Deze is te vinden aan de rechterkant van deze pagina.
 5. Is de gemeente akkoord? Dan ontvangt u een toewijzingsbrief. Met deze brief vraagt u de lening digitaal aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 6. SVn kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de lening onder andere door te kijken naar uw financiële situatie.
 7. Is SVn ook akkoord dan ontvang u een offerte. Als u de offerte goedkeurt dan verstrekt SVn de lening in de vorm van een bouwdepot.

Uitleg consumptief en hypothecair

De toekomstbestendig wonen lening heeft twee varianten, de consumptieve lening en de hypothecaire lening. Een hypothecaire lening is een lening waarbij er bij de notaris een hypotheek op de woning die je aankoopt of verbetert, wordt gevestigd. De woning geldt als extra zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Dit wordt onderpand genoemd. Bij een consumptieve lening, ook wel persoonlijke lening genoemd, is er geen onderpand nodig. In dit geval wordt er ook geen hypotheek op je woning gevestigd. Een groot verschil is het aan te vragen leningsbedrag en de looptijd. Hieronder leest u de voorwaarden van de consumptieve lening en de hypothecaire lening, waar deze verschillen ook te zien zijn.

Voorwaarden toekomstbestendig wonen lening - consumptief

 1. Het leenbedrag bedraagt minimaal €2.500 en maximaal € 20.000.
 2. Vraag eerst de lening aan voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders of start met het uitvoeren van de werkzaamheden. Werkzaamheden die al zijn uitgevoerd komen niet meer in aanmerking voor de lening.
 3. Leent u minder dan € 7.500 dan is de looptijd 10 jaar.
 4. Leent u € 7.500 of meer dan is de looptijd 15 jaar.
 5. Het rentetarief van deze lening is gelijk aan het rentetarief voor de duurzaamheidslening van SVn. U vindt dit op de website van SVn.

Voorwaarden toekomstbestendig wonen lening - hypothecair

 1. De woning moet minimaal 1 jaar oud zijn.
 2. Het leenbedrag bedraagt minimaal € 20.001 en maximaal € 50.000.
 3. Vraag eerst de lening aan voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders of start met het uitvoeren van de werkzaamheden. Werkzaamheden die al zijn uitgevoerd komen niet meer in aanmerking voor de lening.
 4. De looptijd van de lening hypothecair is maximaal 30 jaar.
 5. Het rentetarief van deze lening is gelijk aan het rentetarief voor de duurzaamheidslening van SVn. U vindt dit op de website van SVn. De hypothecaire lening is annuïtair, dit betekent dat het aflossingsbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft.

Contact

Meer informatie of advies over de toekomstbestendig wonen lening? Neem dan contact met ons op.

svnleningen@hoogeveen.nl 14 0528