Groenemorgen - Zonneroute A37

Zonne-energie

Zonneroute A37

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens.

A37 middenberm toekomstige situatie bron rwsstudio marco vermeulenthe imagineers
Publicatiedatum: 14 november 2022

Stroom voor 45.000 huishoudens

Op het traject kan naar verwachting 176 megawatt aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor ruim 45.000 huishoudens. Voor de zogeheten landschappelijke inpassing van de panelen hebben inwoners uit de omgeving van de weg en andere betrokkenen wensen en ideeën aangedragen die de basis zijn voor het Esthetisch Programma van Eisen. Dit 'eisenpakket' geeft de kaders aan waarbinnen de zonnepanelen langs de A37 landschappelijk moet worden ingepast.

Samenwerking

In dit project werken provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen, de netbeheerder Enexis en RENDO samen met de rijkspartijen Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf. Met het project geven de partijen samen invulling aan regionale- en nationale klimaatambities en leveren een bijdrage aan de energietransitie.

Meer info

Op de website van de provincie Drenthe staat alle informatie.

Website Zonneroute A37