Groenemorgen - Zon op land

Zonne-energie

Zon op land

Met de zonneparken die zijn gerealiseerd is Hoogeveen goed op weg om klimaatneutraal te worden.

Thema Zonne energie
Publicatiedatum: 4 maart 2023

Zonneparken

In de gemeente is een aantal zonneparken, waarbij grootschalige zonne-energie op land wordt opgewekt, gerealiseerd. Ook zijn er initiatiefnemers die hiervoor een omgevingsvergunning hebben gekregen . Hiermee liggen we goed op koers om als gemeente in 2040 klimaatneutraal te zijn. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe heeft Hoogeveen een ambitie opgenomen voor zon-op-land voor de periode tot 2030. Hierin zijn alle gerealiseerde vergunde projecten en aanvragen die in procedure zijn, ingebracht.

Omdat hiermee de ambitie tot 2030 al min of meer is gehaald, verstrekt de gemeente geen nieuwe vergunningen meer voor zon-op-land. Wel wil de gemeente zoveel mogelijk de kleinere initiatieven faciliteren, waarbij een dorp, wijk of buurt energieneutraal wil worden. Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de opgewekte stroom vanwege capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet de komende jaren niet terug geleverd kan worden.

Initiatieven om met het dorp, buurt of wijk energie op te wekken of te besparen, kunnen het beste gestart worden vanuit een energiecoöperatie. Wilt u informatie over of begeleiding bij het oprichten van een energiecoöperatie, neem dan contact op met het Drents Energieloket.

Zonneroute A37

Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, de netbeheerders en de gemeente Hoogeveen, Emmen en Coevorden verkennen hoe de bermen langs de A37 kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie: De Zonneroute A37. Dit plan kan een grote bijdrage leveren aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling. De zonneroute is ook als ambitie in de Regionale Energiestrategie opgenomen. Meer informatie over de zonneroute: website Provincie.