Groenemorgen - Zon op dak

Zonne-energie

Zon op dak

Gemeente Hoogeveen zet in op meer opwek van zonne-energie op daken. Het draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2040. In veel situaties is het zelf opwekken van zonne-energie financieel ook nog eens aantrekkelijk.

Download
Publicatiedatum: 4 maart 2023

Zonnepanelen op daken


Woningen

De zon stuurt een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde. Zonnepanelen zetten een beetje van die energie om in stroom. Steeds meer daken zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Met deze 100% groene energiebron, produceert u uw eigen duurzame energie en draagt u bij aan een duurzame wereld. Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen op uw dak maar heeft u nog vragen? Het Drents Energieloket helpt u graag verder.

Bedrijfsdaken

Het plaatsen van panelen op grote (bedrijfs)daken levert veel schone energie op. Hoe meer daken we benutten, hoe minder het nodig is om op andere plaatsen, zoals op landbouwgrond, energie op te wekken. De gemeente wil Hoogeveense ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 hebben we als ambitie opgenomen dat 60% van de grote bedrijfsdaken die hiervoor geschikt zijn, in 2030 voorzien zijn van zonnepanelen. De provincie Drenthe heeft verschillende subsidieregelingen om bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing en verduurzaming. Daarnaast zijn er regelingen voor initiatiefnemers die te maken hebben met congestie problematiek. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Drenthe of download de brochure onder de foto.Elektriciteitsnet

Het huidige elektriciteitsnet is maximaal benut. De beheerders - Rendo, Enexis en Tennet -hebben aangegeven dat eventuele nieuwe grootschalige zonneparken geen stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Een uitbreiding van het elektriciteitsnet is in voorbereiding; realisatie staat gepland in de periode 2025-2027. Stroom die via kleinschalige installaties wordt opgewekt, zoals op de daken van woningen, kan in de meeste gevallen wel gewoon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

Hebt u plannen om zelf stroom op te wekken en terug te leveren aan het elektriciteitsnet? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw netbeheerder, Rendo (rendo.nl) of Enexis (enexis.nl).

Oplossingen netcongestie bedrijven

Oplossingen netcongestie bedrijven
Downloaden