Groenemorgen - Bodemenergiesysteem

Energie besparen

Bodemenergiesysteem

Een bodemenergiesysteem is in feite een grote warmtewisselaar in de bodem. Door de warmtewisselaar wordt water of water met een biologisch afbreekbaar antivriesmiddel gepompt. Daarmee onttrekt de warmtewisselaar warmte of koude aan de bodem.

Bodemenergiesystemen
Publicatiedatum: 25 september 2023

Dit systeem is weliswaar duurder dan een lucht/water warmtepomp, maar daar staat tegenover dat ze minder geluid maken en een stuk zuiniger zijn. Een bodemenergiesystemen is vooral interessant als u volledig van het gas af wil. Het rendement van dit systeem blijft namelijk hoog als de buitentemperatuur flink daalt. Verdere uitleg is onder andere te vinden op website bodemenergie en informatie SIKB.

Voor bodemenergie warmtepompen is ISDE-subsidie beschikbaar. Ook voor bedrijven.

Melding of omgevingsvergunning voor bodemenergiesystemen

Een bodemenergiesysteem mag geen negatief effect hebben op de bodemenergiesystemen in de buurt. Dit negatieve effect heet interferentie. Om die reden is het verplicht een nieuw bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente. In sommige situaties is een vergunning nodig.

Het provinciale beleid inzake bodemenergiesystemen staat in de Provinciale Omgevingsverordening, hoofdstuk 4. Hieruit zijn de volgende regels van toepassing voor de gemeente Hoogeveen:

  • In de donkerroze gebieden (zie de afbeelding bij dit artikel) mag niet dieper geboord worden dan 25 meter. Hier zijn bodemenergiesystemen niet toegestaan.
  • Voor de lichtroze gebieden bent u voor alle bodemenergiesystemen verplicht om een vergunning aan te vragen en er gelden aanvullende voorwaarden.
  • Buiten de roze en donkerroze gebieden moeten alle bodemenergiesystemen gemeld worden. Voor een gesloten bodemenergiesysteem van meer dan 70 kW moet u een vergunning aanvragen.

Een melding doen of een vergunning aanvragen

Zowel vergunningen aanvragen als meldingen doet u via het Omgevingsloket. Een melding doet u minimaal 4 weken voor de start van de aanleg. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken voor de start van de aanleg aan.

Bestaand bodemenergiesysteem melden

Heeft u een bodemenergiesysteem nog niet aan ons gemeld? Dan kunt u hiervan alsnog melding maken via het bovengenoemde omgevingsloket, waarbij u een speciale vermelding maakt dat het om een bestaand systeem gaat. Hiermee kan beïnvloeding van uw systeem door andere systemen worden voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

U kunt ook contact opnemen met een van onze medewerkers. Dit kan door te mailen naar info@groenemorgenhoogeveen.nl .