Groenemorgen - Buurt en gemeente werken samen aan een mooi en groen Park Dwingeland

Een groene en aangename woonomgeving

Buurt en gemeente werken samen aan een mooi en groen Park Dwingeland

Op 1 en 2 maart gaan jongeren en buurtbewoners aan de slag om Park Dwingeland nog mooier te maken. Ze gaan struiken planten, zwerfval opruimen en onderhoud doen aan het tiny forest. De gemeente zorgt voor het plantgoed.

Park dwingeland
Publicatiedatum: 27 februari 2024

Op een bewonersavond vanuit de De Smederijen is in januari afgesproken dat er ruimte moet komen voor meer voor bijen, insecten en andere dieren. Dat is goed voor de biodiversiteit en het zorgt voor een gezonde omgeving. En natuurlijk moet het parkt ook netjes en kleurrijk zijn.
De ‘groengroep’ uit de buurt werkt elke maand samen aan een groen park. De jongeren die nu mee gaan helpen, hebben zich gemeld bij stichting Present Hoogeveen, een lokaal platform voor vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar.

Struiken en boompjes

De struiken en boompjes die worden geplant, zijn goed voor de biodiversiteit. Het zijn inheemse soorten; dat zijn soorten die hier van oudsher voorkomen en waar insecten en vogels gek op zijn. Bijvoorbeeld de Vlierbes, Egelantier, Liguster en Gelderse roos. Ook Sporkehout is erbij; dit boompje is echt een magneet voor bijen, vlinders en vogels.

Minder maaien

De gemeente maait vanaf het voorjaar sommige delen van het gras in het park minder vaak. Zo ontstaat een mix van kort en langer gras. Kort gras is nodig voor evenementen en om honden uit te laten. De stukken die minder vaak gemaaid worden, zaait de gemeente in met een inheems bloemenmengsel. Dat wordt straks genieten van bijvoorbeeld Duizendblad, Knoopkruid, Klaver en Weegbree. Door minder vaak te maaien, krijgen de planten de kans te bloeien en zaad te geven. Goed voor bijen, hommels, insecten en vogels.

Drie pilots minder maaien

Behalve in Park Dwingeland, gaat de gemeente ook proefdraaien met minder maaien in Krakeel en De Weide. Omwonenden worden uitgenodigd over het plan, net zoals dat in Park Dwingeland is gebeurd. Op diverse plekken in de gemeente is dit al jaren de praktijk, met veel winst voor de biodiversiteit.