Groenemorgen - Drenthe op de helft van behalen ambitie zon- en windenergie

Zonne-energie

Drenthe op de helft van behalen ambitie zon- en windenergie

In Drenthe wordt op dit moment hard gewerkt aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens. Na twee jaar zit Drenthe al op de helft van haar ambitie. Deze ambitie is in 2021 door gemeenten, de waterschappen, provincie Drenthe, maatschappelijke organisaties en de netbeheerders is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie Drenthe.

Erhan coban y98 V0 O18l Pg unsplash
Publicatiedatum: 24 maart 2023

De ambitie bedraagt het opwekken van 3,45 Terawattuur met zonne-en windenergie in 2030. De komende zeven jaar werkt Drenthe verder aan het behalen van deze ambitie. Er wordt gezocht naar geschikte locaties en er lopen trajecten voor het verlenen van vergunningen. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met inwoners, energiecoöperaties en andere belangengroepen. Ook wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het landschap.

Het behalen van het doel in 2030 brengt uitdagingen met zich mee, zoals de overbelasting van het elektriciteitsnet. Riek Siertsema, voorzitter van de RES-regio Drenthe, daarover: “De overbelasting van het elektriciteitsnet is een serieus probleem in onze regio. We zetten er samen de schouders onder om dit knelpunt zo snel en goed mogelijk op te lossen. Een ander knelpunt vormt de krappe arbeidsmarkt in Drenthe: er is meer werk in de energietransitie dan er mensen zijn om dat werk uit te voeren. Siertsema: “Het is belangrijk dat mensen gaan en blijven werken aan de energietransitie in Drenthe, bijvoorbeeld bij de netwerkbedrijven en bij de overheden.”

Het doel om in Drenthe in 2030 in totaal 3,45 Terawattuur op te wekken met grote zonnedaken, zonneparken en windmolens is in 2021 vastgelegd in de Regionale Energiestrategie van de regio Drenthe, kortweg de RES – regio Drenthe. De RES-regio Drenthe is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, waterschappen en Provincie Drenthe, de netbeheerders en maatschappelijke organisaties.