Groenemorgen - Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050

Afval is grondstof

Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050

Alle Drentse gemeenten werken samen op het gebied van afval en reiniging, met als gezamenlijk doel een circulaire grondstoffeneconomie. Dit is een economie waar geen verspilling van grondstoffen meer plaatsvindt. De Drentse gemeenten hebben afspraken gemaakt hoe zij dit willen realiseren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een manifest en op donderdag 1 juni 2023 door alle verantwoordelijke bestuurders ondertekend.

20230605 Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050
Publicatiedatum: 6 juni 2023

Verminderen hoeveelheid restafval

Jaarlijks wordt nog veel afval ongescheiden ingeleverd. Een groot deel hiervan had opnieuw gebruikt kunnen worden. Het verbranden van ongescheiden afval is erg duur. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst nog verder zullen stijgen. Hoe beter afval wordt gescheiden, hoe meer er hergebruikt kan worden en hoe minder het milieu wordt belast. Met het manifest bevestigen de gemeenten dat zij zich inzetten om de hoeveelheid restafval te verminderen. Het uiteindelijke doel is dat in 2050 geen grondstoffen meer worden verspild. Als tussenstap streven de gemeenten ernaar dat in 2030 maximaal 100 kilogram restafval per inwoner wordt ingezameld.

Kennis en ervaringen delen

Om een circulaire grondstoffeneconomie te bereiken, volgen de Drentse gemeenten elk een eigen route, aanpak of plan. In het manifest spreken ze met elkaar af elkaar te motiveren om zich blijvend in te zetten voor de realisatie van de doelen en elkaar te ondersteunen door het delen van kennis en ervaringen. Het manifest is getekend voor vijf jaar, maar kan daarna worden verlengd.

Geef het door

Om inwoners bewust te maken van de noodzaak om afval goed te scheiden, zijn de Drentse gemeenten de campagne ‘Geef het door’ gestart. Met posters, infographics, social media berichten en succesverhalen worden alle Drenten gestimuleerd tot afvalscheiding. Op de website www.geefhetdoor.nl worden tips gegeven en is informatie te vinden over het scheiden. Want afval is een grondstof voor nieuwe producten.