Groenemorgen - Onderzoeken naar innovatieve mogelijkheden om Drentse Zonneroute A37 te realiseren

Zonne-energie

Onderzoeken naar innovatieve mogelijkheden om Drentse Zonneroute A37 te realiseren

Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekenden vandaag de intentieovereenkomst ‘Drentse Zonneroute A37’ om te verkennen of een zogeheten Power Purchase Agreement een optie is om de financiële haarbaarheid van het hernieuwbare energie project langs de A37 te verbeteren. In een dergelijke overeenkomst zouden (decentrale) overheden stroom afnemen tegen een vast tarief, voor een vastgelegde termijn.

Zonneroute a37
Publicatiedatum: 18 maart 2024

De Drentse Zonneroute A37 is een project binnen het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) waarin het de bedoeling is dat er zonnepanelen in de bermen van de A37 worden geplaatst. De financiële haalbaarheid van het project wordt verbeterd door het aangaan van een Power Purchase Agreement (PPA). In een dergelijke overeenkomst nemen (decentrale) overheden stroom tegen een vast tarief af, voor een vastgelegde termijn. Dit geeft de toekomstige exploitant meer zekerheid over de rentabiliteit van het project. De gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen verkennen samen met de provincie Drenthe, Rijkwaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met het ondertekenen van de intentieovereenkomst de mogelijkheden van een PPA voor de Zonneroute.

‘Onmisbare bijdrage aan onze doelstellingen’

“Met de Drentse Zonneroute A37 leveren we een onmisbare bijdrage aan onze gezamenlijke energie-doelstellingen,” zegt gedeputeerde Energie en voorzitter van de stuurgroep ‘Drentse Zonneroute A37’ Henk Jumelet. “Daarnaast is de Zonneroute een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: we gebruiken lege grond, in dit geval de berm, in plaats van bijvoorbeeld landbouwgrond, om grootschalig energie op te wekken. De doorgang van dit project is daarmee van groot belang en daarom onderzoeken we slimme mogelijkheden om het project succesvol te ontwikkelen, zoals het aangaan van een PPA.”

Extra geleiderails

De eerste zichtbare werkzaamheden langs de A37 starten naar verwachting eind 2024: het plaatsen van extra geleiderails langs de A37. Deze extra geleiderails (vangrails) langs de A37 worden aangelegd om de panelen later dichter bij de snelweg te kunnen plaatsen en te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen.

Bewonersbijeenkomsten in Emmen, Coevorden en Hoogeveen

Op verschillende bewonersbijeenkomsten eind februari zijn de plannen toegelicht door de projectgroep. Op deze avonden is informatie gedeeld over het project, de huidige stand van zaken en de stappen die de komende tijd gezet worden. Tevens is toegelicht hoe en waarom bewoners financieel kunnen participeren in het project.

Over de Drentse Zonneroute A37

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Een goede landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik staan daarbij centraal. Het ontwerp is samen met de omgeving tot stand gekomen. Op het traject kan naar verwachting 176 megawatt aan zonne-energie opgewekt worden, wat overeenkomt met stroom voor ruim 45.000 huishoudens. Het project is onderdeel van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), waarin de projectpartijen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking.