Groenemorgen - Hoogeveen start proef met iets hogere erfmolens

Energie besparen

Hoogeveen start proef met iets hogere erfmolens

Gemeente Hoogeveen gaat, net als de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe en Westerveld, een pilot met erfmolens met hogere ashoogte starten. Erfmolens zijn kleine windmolens, vaak te zien op agrarische erven. Op dit moment zijn in Drenthe erfmolens tot 15 meter toegestaan. In de pilot worden tijdelijk erfmolens tot een ashoogte van 25 meter op agrarische percelen toegestaan. De verwachting is dat deze hogere molens een grotere energieopbrengst hebben dan de lagere molens.

Foto: Een bestaande boerderijmolen in Bedum. ©BestWatt

Een bestaande boerderijmolen in Bedum. ©BestWatt
Publicatiedatum: 4 juli 2023

Onder voorwaarden tijdelijk een hogere molen

Na een motie in de gemeenteraad is de gemeente Hoogeveen ook aangehaakt bij de pilot. De vier gemeenten hebben de pilot in overleg met de provincie Drenthe ontwikkeld. Per gemeente worden maximaal tien hogere molens toegestaan voor een periode van tien jaar. Wethouder Jeroen Westendorp: ‘We gaan samen met agrariërs kijken of dit een goede mogelijkheid is om hun bedrijf te verduurzamen. Daarom gaan we ook meten of de energielasten voor deze ondernemers door deze duurzame investering omlaag gaan. Naast de energieopbrengst kijken we ook naar de impact op het landschap, de gevolgen voor de natuur en het draagvlak onder omwonenden.’

Na twee jaar wordt de balans opgemaakt en bepaald of hogere erfmolens permanent kunnen worden toegestaan. Dit zal dan worden verankerd in provinciaal ruimtelijk beleid, zoals nu in de Provincie Overijssel en Groningen al geregeld is. Als dit het geval is, kunnen de deelnemers aan de pilot een permanente vergunning aanvragen. En als dit niet het geval is, moeten deze erfmolens na 10 jaar worden verwijderd.

Meer informatie

Agrariërs die geïnteresseerd zijn kunnen aanmelden voor meer informatie en contact.