Groenemorgen - Kansen voor waterstof

Waterstof Hoogeveen

Kansen voor waterstof

In het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland kan waterstof een belangrijke rol spelen. Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt.

Sticker waterstoftafel
Publicatiedatum: 14 december 2023

In het klimaatakkoord is afgesproken dat woningen in Nederland duurzamer moeten worden. Dat betekent verwarmd met duurzame warmte, zoals met een warmtepomp of een warmtenet. Duurzaam verwarmen gebeurt op lage temperatuur, waarvoor huizen goed geïsoleerd moeten zijn. Waterstof kan een rol spelen bij duurzame verwarming.

Waterstoftafel

Kennis- en belevingscentrum Doc33 ontwikkelde een educatieve waterstoftafel die de verschillen tussen waterstof en aardgas laat zien. Met deze tafel kun je heel praktisch ervaren hoe waterstof zich gedraagt. Je kunt bijvoorbeeld zien wat voor vlam waterstof geeft en of water sneller kookt met waterstof of aardgas.

Doc33 zet de waterstoftafel in voor scholieren, maar ook voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en burgers. Door middel van interactieve workshops, trainingen of kennissessies die aansluiten bij het niveau en interesse van de deelnemers. De waterstoftafel helpt je om feiten van fabels te onderscheiden en je eigen mening te vormen over waterstof.

Meer informatie en aanmelden voor een workshop vind je op de website van Doc33.