Groenemorgen - Leerlingen Roelof van Echten ontwerpen groene schoolpleinen

Een groene en aangename woonomgeving

Leerlingen Roelof van Echten ontwerpen groene schoolpleinen

Op 5 april kwamen zo'n 40 brugklasleerlingen van het Roelof van Echten college naar het raadhuis. Ze hadden de opdracht gekregen om een groen schoolplein voor hun oude basisschool te ontwerpen en wilden de resultaten graag laten zien.

Groene schoolpleinen 3
Publicatiedatum: 21 april 2023

De leerlingen kwamen in hun pauze op de fiets naar het raadhuis. Gelukkig was er in de kantine nog voldoende plek om eerst hun lunch te eten, voordat alle maquettes uitgestald werden. Vanuit IVN hadden de leerlingen de opdracht gekregen om na te denken over het vergroenen van het schoolplein van hun vroegere basisschool. In kleine groepjes werden de uitkomsten gepresenteerd aan een jury, met daarin onder meer wethouder Jeroen Westendorp.

Groen gras

Het was leuk om te zien dat elk groepje de opdracht net weer wat anders aanpakte. Er waren grote maquettes, maar ook hele kleine, die dan wel precies op schaal waren uitgemeten. Ook waren de meningen verdeeld over wat nu ècht een groen schoolplein was. Ook kunstgras is toch groen? Bovendien bleek kunstgras ook nog een stuk minder pijnlijk om op uit te glijden tijdens het voetballen. Hoewel de oplossingen dus niet allemaal even groen en duurzaam waren, was er duidelijk wel goed over nagedacht.

Groene schoolpleinen 2
Een van de maquettes

Speelplekken in de schaduw

Bijna alle groepjes waren het in ieder geval over een ding eens: op een schoolplein moeten meer bomen staan. Niet alleen omdat het mooier is, maar ook omdat je er in kunt klimmen en er bij in de schaduw kunt zitten. Ook moestuintjes en bloemperken (met stevige bloemen) werden genoemd. En, hoewel niet alle ouders daar blij mee zouden zijn, wilden de meesten ook graag een waterspeelplaats. Daarbij werden ook groene zaken zoals biodiversiteit niet uit het oog verloren. Op verschillende maquettes stond ook een insectenhotel.

Spannend tot het eind

Na de presentaties was het aan de jury om te beslissen wie er als winnaar uit de bus kwamen. De telling was spannend tot het eind. Uiteindelijk gingen er twee groepjes met een gedeelde eerste plek vandoor, maar kregen alle leerlingen een oorkonde uit handen van de juryleden.

Groene schoolpleinen
De uitreiking van de oorkondes