Groenemorgen - Meer elektrische auto’s en dus ook meer laadpalen in de gemeente Hoogeveen

Een groene en aangename woonomgeving

Meer elektrische auto’s en dus ook meer laadpalen in de gemeente Hoogeveen

Steeds meer mensen hebben een elektrische auto. Het betekent dat er ook meer openbare laadpalen nodig zijn. In onze gemeente zijn nu bijna 40 openbare laadpalen. We werken toen naar 150 laadpalen met in totaal 300 laadpunten in 2025.

Om tot een soepele uitrol van dit benodigde laadnetwerk te komen, heeft de gemeente Hoogeveen een laadvisie opgesteld. In deze visie staat beschreven hoe wij het laadnetwerk gaan uitrollen.

Pexels mike bird 110844
Publicatiedatum: 28 december 2023

Laadpleinen

In de gemeente Hoogeveen is ervoor gekozen om openbare laadpalen zoveel mogelijk geclusterd te plaatsen. Dit worden ook wel laadpleinen genoemd. Grote voordeel van deze pleinen is dat de parkeerdruk in de wijken minder zal toenemen, omdat in veel gevallen gekozen kan worden voor parkeerterreinen buiten de wijk. De loopafstand tot deze laadpalen is maximaal 500 meter.

Plaatsing op verzoek van inwoner of werkende in de gemeente Hoogeveen

U hebt een openbare laadpaal nodig als u een elektrische auto hebt en geen eigen oprit. Of als u uw auto in de buurt van uw werk wilt opladen. U kunt een laadpaal aanvragen via het landelijke platform voor laadpalen. Dat kan via de website van de gemeente Hoogeveen.

Pilot Verlengde Private Aansluiting

Het laden van een elektrische auto vanaf een laadpaal op eigen terrein in een openbare parkeerplaats wordt een verlengde private aansluiting (VPA) genoemd. Een groot voordeel van een VPA is dat de elektrische auto met eigen stroom kan worden opgeladen. Het gebruik van elektriciteit dat opgewekt is met eigen zonnepanelen kan erg interessant zijn. De gemeente Hoogeveen gaat de voor-en nadelen van deze manier van opladen onderzoeken en wil voor dit onderzoek tien Verlengde Private Aansluitingen toestaan. De pilot duurt een jaar en gerealiseerde laadpalen mogen ook na de pilot gebruikt worden.

Begin 2024 komt er meer informatie beschikbaar over deze pilot en deelname hieraan.