Groenemorgen - Meer organiserend vermogen voor Ondernemend Hoogeveen door aanstelling projectleider Gert-Jan Kreeft

Meer organiserend vermogen voor Ondernemend Hoogeveen door aanstelling projectleider Gert-Jan Kreeft

In het kader van de verdere professionalisering van Ondernemend Hoogeveen is Gert-Jan Kreeft aangesteld als projectleider.

Ondernemend hgv jpeg
Publicatiedatum: 9 februari 2023

Gert-Jan zal zich bezig houden met het vergroten van de organisatiegraad tussen ondernemers, meer bekendheid geven aan de voordelen van collectieve inkoop en het project „Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen”. Steeds meer bedrijventerreinen in Nederland zijn of gaan aan de slag met de toekomstbestendigheid. Veel ondernemers hebben te weinig tijd en kennis om dit proces vorm te geven. Communicatie en informatievoorziening zijn hierbij van groot belang.

Waar moeten bedrijven in de toekomst aan voldoen en welke subsidies kunnen ondersteuning bieden om de bedrijven toekomstbestendig te maken. Hoe kan gezamenlijke inkoop voordelen opleveren. De kansen die bedrijventerreinen bieden in de energietransitie mogen niet blijven liggen. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor nieuwe en bestaande bedrijven en kunnen de regionale economie versterken.

Enthousiasme

Samenwerkingsverbanden krijgen vaak veel voor elkaar en steken elkaar aan met hun enthousiasme. Een faciliterende overheid kan daarbij een belangrijke rol spelen. Gert-Jan Kreeft is een bekend Hoogeveens ondernemer die weet wat samenwerken en ondernemen is en zal dan ook actief ondernemers benaderen. Maar hij wordt ook graag uitgenodigd voor een kop koffie om samen de mogelijkheden te bespreken.

Gert-Jan is bereikbaar via projectleider@ondernemendhoogeveen.nl