Groenemorgen - Subsidie provincie Drenthe: Oplossingen belemmeringen door netcongestie

Subsidies en leningen

Subsidie provincie Drenthe: Oplossingen belemmeringen door netcongestie

Deze subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door het ondersteunen van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Pexels johannes plenio 1126376
Publicatiedatum: 31 januari 2024

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. een door een kennisleverancier uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen voor belemmeringen door netcongestie;
  2. de realisatie van een batterij ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit;
  3. de realisatie van een oplossing voor belemmeringen door netcongestie anders dan de realisatie van een batterij als bedoeld in onderdeel b.

Meer informatie

De subsidie kan aangevraagd worden bij de Provincie Drenthe.