Groenemorgen - Subsidieregeling voor zonnepanelen op parkeerterreinen

Zonne-energie

Subsidieregeling voor zonnepanelen op parkeerterreinen

Initiatiefnemers die zonnepanelen op parkeerterreinen willen realiseren, kunnen terecht bij de provincie Drenthe voor een nieuwe subsidieregeling. Met de subsidieregeling kunnen zogeheten ‘solar carports’ worden ontwikkeld: een bestaand parkeerterrein dat overdekt wordt met zonnepanelen, denk bijvoorbeeld aan het TT-circuit. Initiatiefnemers die dergelijke projecten willen ontwikkelen op terreinen met minimaal 20 parkeerplaatsen kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen voor het financieren van funderingskosten.

Pexels kindel media 9799756