Groenemorgen - Bedrijventerreinen van de toekomst

Bedrijventerreinen van de toekomst

Een project dat in de startblokken staat, is het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waar bestaande ondernemers kunnen blijven ondernemen en toekomstige ondernemers zich graag willen vestigen.

Toekomstige bedrijventerreinen
Publicatiedatum: 28 februari 2023

Bijna een derde van de werkgelegenheid in de regio Zuid- en Oost-Drenthe is te vinden op bedrijventerreinen. Om concurrerend en onderscheidend te blijven is het van belang de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Dit betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dat ze een rol kunnen vervullen in de energietransitie, de circulaire economie en veranderende klimaatomstandigheden.

Uitvoeringsplannen

In Drenthe is de huidige staat en potentie van de 98 bedrijventerreinen onderzocht op duurzaamheid en gezondheid en fysiek-ruimtelijke en sociaaleconomische aspecten. Op basis hiervan en criteria als schaal, aard van de bedrijvigheid en organisatiegraad zijn de zes bedrijventerreinen als pilot-locatie geselecteerd. Het doel van dit project is het ondersteunen van ondernemers(verenigingen) en parkmanagementorganisaties bij het maken van uitvoeringsplannen voor deze bedrijventerreinen. In Hoogeveen wordt dit project samen met Ondernemend Hoogeveen uitgevoerd. Op dit moment bevinden wij ons in de oriëntatiefase. We verzamelen informatie en voeren verkennende gesprekken met ondernemers en stakeholders. In het voorjaar van 2023 hopen we de stap naar de uitvoeringsfase te kunnen maken.

Meer informatie over het project?

Neem contact op met Gert-Jan Kreeft, projectleider van Ondernemend Hoogeveen of Josee Bakker namens Gemeente Hoogeveen.

Gert-Jan Kreeft

06-25280003

projectleider@ondernemendhoogeveen.nl

Josee Bakker

06-29604587

josee.bakker@dewoldenhoogeveen.nl